Súťaž Titulkové dieťa Mama a ja obáka

Chcete mať svoje dieťa na titulke

časopisu mama a ja?

fotosúťaž

titulkové dieťa

Mama a ja logo

partner súťaže

Logo Cebion

partner súťaže

Logo Cebion
Cebion zajac

Chcete mať svoje dieťa na titulke

časopisu mama a ja?

hlavná výhra

Po skončení súťaže redakcia vyžrebuje 1 výhercu, ktorého fotka bude zdobiť titulku MAMA a ja. Vášho drobčeka nafotí na titulku nášho časopisu profesionálny fotograf v oblečení Kuniboo od Kauflandu.