Súťaž Titulkové dieťa Mama a ja obáka

Chcete mať svoje dieťa na titulke

časopisu mama a ja?

fotosúťaž

titulkové dieťa

Mama a ja logo

partner súťaže

Logo Cebion

partner súťaže

Logo Cebion
Cebion zajac

Chcete mať svoje dieťa na titulke

časopisu mama a ja?

hlavná výhra

Po skončení súťaže redakcia vyžrebuje 1 výhercu, ktorého fotka bude zdobiť titulku MAMA a ja. Vášho drobčeka nafotí na titulku nášho časopisu profesionálny fotograf v oblečení Kuniboo od Kauflandu.

Pravidlá súťaže

  • Súťaž trvá od 1.10. do 10.11. 2018
  • Zapojením do súťaže sa rozumie vloženie fotografie dieťaťa  do verejne prístupnej fotogalérie na www.titulkovedieta.mamaaja.sk a vyplnenie formulára s požadovanými údajmi
  • Po skončení súťaže redakcia vyžrebuje spomädzi 100 najúspešnejších súťažiacich 1 výhercu, ktorého fotka bude zdobiť titulku MAMA a ja.
  • 19 súťažiacich s najväčším počtom hlasov získa ceny od partnerov súťaže.
  • Hlasujúci môžu hlasovať za každú fotografiu maximálne 1 x za 24 hodín.
  • Do súťaže môžete prihlasovať deti do troch rokov.
  • https://mamaaja.sk/spracovanie-osobnych-udajov

Prečítajte si kompletný štatút súťaže (pdf)